Tanrı Beyni - Beyin Neden İnanç Üretir? - Michael Mcguire - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Tanrı Beyni – Beyin Neden İnanç Üretir? – Michael Mcguire

Tanrı Beyni – Beyin Neden İnanç Üretir? – Michael Mcguire

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2011
Eklenme: Ocak 21st, 2024
Dil: Türkçe
Sayfa: 214
Yazar: Michael Mcguire

2.760 Kişi Tarafından Görüldü

Tanrı Beyni – Beyin Neden İnanç Üretir?,”Tıpkı bedenin hamağa uzandığı zaman, barfikse asıldığı zamandan daha rahat olması gibi, beyin de kuşku duyduğu zamanlara kıyasla inanç duyduğu zaman daha rahattır…’

İki ünlü bilim adamı Tiger ve McGuire, Tanrının varlığı ve dinin doğası hakkındaki ateşli tartışmalara bambaşka bir yön veriyorlar. 

Bu kitabın ortaya çıkışını tetikleyen ilk unsur, beynin dine ilişkin yarattıkları ile bunun sonucu oluşan geniş çaplı ve uzun ömürlü sosyal sistemler arasındaki kayda değer farkın büyüleyici bilmecesi oldu.

Bunun insan davranışının olabil­diğince ustalıkla ele alınması gereken son derece önemli bir yönü olduğu açıktı. Ancak işimiz zordu; çünkü konu hakkındaki kamusal söylemin çoğu bir yanda dinlere karşı çıkan­ların keskin muhalefetleri ile kuşatılmışken diğer yanda ise inanç biçimlerini sorgu ve kuşkulardan koruma gerekliliğini savunan kişiler ve hatta yönetimlerin öz güvenli kararlılık­ları vardı.

Konu teorik bir mesele olmaktan çıkmıştı. Uygulamada ortaya çıkan hararetli sonuçlar başlangıçta belirlediğimiz bilimsel odak noktamızı belirgin bir şekilde değiştirdi. Ya­şadığımız ülkede dinsel inanç, yönetimin bir özelliği olduğu kadar seçilmişlerin kamuya yönelik sorumluluklarının bir ön koşulu da sayılmaktadır.

ABD aynı zamanda, tüm güçlü iktidarları inanç ateşiyle beslenen bir dünyayla ayrılamaz biçimde bütünleşmiş durumda. Bu dünya, içinde yaşayanla­rın ihtiyaçları, acıları, başarısızlıktan ve travmalarla dolup taşsa da, inancın ateşlediği bir coşku ve genellikle militanca bir gayretle, bir inanç sisteminin diğeri üzerinde tartışmasız egemenliğini sağlamak için mücadele veren sayısız ülkeyi bünyesinde barındırıyor.

Gele­neksel dinin egemen olduğu yerlerdeki hoşgörülü ve meşru bir topluluğun sessiz avuntusu bir teselli biçiminin diğerine kıyasla üstünlüğünü öne süren dehşet verici bir şiddet yan yana duruyor. Uluslararası siyaset ve toplumun değer arayı­şı kavgası içinde din, çoğu zaman kalabalık toplantı odasın­daki fil sürüsünü andırıyor.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.