Mesnevi-i Şerif (1-2 Cilt) - Mevlana Celaleddin-i Rumi - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Mesnevi-i Şerif (1-2 Cilt)  –  Mevlana Celaleddin-i Rumi

Mesnevi-i Şerif (1-2 Cilt) – Mevlana Celaleddin-i Rumi

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2017
Eklenme: Haziran 12th, 2021
Dil: Türkiye
Sayfa: 368
Yazar: Mevlana Celaleddin-i Rumi

1.159 Kişi Tarafından Görüldü

“Mesnevi, hakikate ulaşmak ve Allah’ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir yoldur. Mesnevi, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifâdır. Hüzünleri giderir. Kuran’ı açıkça anlamaya yardım eder. Huyları güzelleştirir. diye buyrulmaktadır.

Mevlana, eserini etkili kılmak, fikirlerini, duygularını daha güzel açıklamak için bazı garip, müstesna hikayeleri örnek olarak vermekte, irfân sahibi kişileri âdetâ büyüleyen güzel beyitlerini, bu hikayeler arasına sıkıştırmaktadır.

Birbiri içine giren bu nâdir hikâyeler arasında gizlenmiş bulunan Mesnevî cevherlerini, bu ilâhî hikmetleri bulup çıkarmak için çok dikkatle uğraşmak, emek sarf etmek ve çok sabırlı olmak gerekmektedir.

Mesnevî’yi dil ve mânâ tartışmalarından kurtarır. Mânâ denizinin derinlerine dalar, inciler derler; aşk bahçesinin en güzel çiçekleri arasında dolaşır, güller derer. Ondan erbabının anlayabileceği bir Hazret-i Mevlana kokusu, Mevlevilik şuası yayılır.Mesnevî’nin orijinali iki cilttir.

Özet

Eserin asıl üstün yanı muhtevasıdır. Veled Çelebi İZBUDAK, Mevlâna ve Mesnevîsi hakkında farklı dillerde yazılan kayda değer tüm kitapları okuduktan, Mesnevî tercümelerini yıllar süren bir dikkatle taradıktan sonra bu eseri kaleme almıştır. Beyitler, anlam kaybı oluşmamasına özen gösterilerek, en doğru şekilde ve güzel bir Türkçeyle ifade edilir.

Yayınlanmasından itibaren tasavvuf kitaplarının baş sırasına yerleşmiş, ilgili ve bilgili herkesin övgüsünü kazanmış, kısa zamanda geniş bir atıf çerçevesi oluşturarak Mesnevî’ye yönelen teveccühün bânisi olmuştur.

Mesnevî’nin yeniden gündeme gelmesi ve sevilmeye başlaması biraz da yazar ve eseri sayesindedir.

Bu kitap, gönül ehli olanlara, Allah yolunda yürüyenlere, manevi ve rûhanî hayatı yaşayanlara, susup her şeye dikkat eden nûr ehline, bedende yaşadıkları halde, rûhen namevcud olanlara, yırtık pırtık elbiseler içinde padişahların ta kendisi olanlara, fazilet ve hidayet nûrları ile dolu olanlara ve halk arasında adsız, sansız dolaşan gerçek asilzadeler için Allah’ın bir lütfudur.

Bu kitap dünya nimetlerini terk edip, Allah`ı bilmeye, onunla yaşamaya, onunla manen birlik olmaya çalışan, nefsanî arzularını öldürerek, manevî murakabe hayatına kendini veren kişilere hitap eder.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.