Karakter Analizi - Wilhelm Reich - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Karakter Analizi – Wilhelm Reich

Karakter Analizi – Wilhelm Reich

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2014
Eklenme: Ocak 17th, 2024
Dil: Türkçe
Sayfa: 635
Yazar: Wilhelm Reich

3.374 Kişi Tarafından Görüldü

Reich, bu klasik yapıtında, uluslararası toplumu hâlâ meşgul eden faşizm olgusuna özgün bir açıklama getirmiştir. Günümüzde kabul gören, faşizmin kimi uluslara ya da ideolojilere özgü olduğu ve güç ya da siyasi oyunlarla masum insanlara kabul ettirildiği düşüncesine karşı çıkan Reich, içgüdünün otoriter baskı altına alınması ile faşist ideoloji arasındaki ilişkiyi açıklayan ilk kişi olmuştur.

Bu kitaptaki karakter analizi incelemeleri, psikanaliz kliniğinin sorunlarım temel almaktadır.

Bu sorunları 9 yıl önce Dürtüsel Kişilik (Der triebhafte Charakter) adlı kitabımın giriş bölümünde ana hatlanyla belirtmeye çalışmış, ancak yaklaşık olarak bile cevaplayamamıştun. Sorunun tanımlanması ile bir parça çözülmesi arasında neredeyse 10 yıl gibi bir sürenin geçmiş olması, psikanaliz araştırmalarını yakından bilenleri şaşırtmayacaktır.

Viyana Psikanaliz Kliniği’nde aynı anda birkaç dürtüsel psikopatın tedavisini üstlendiğimde, çok geçmeden terapiyle ilgili bazı sorunlar ortaya çıktı. Bunların çözümlenmesinde dürtüsel tipin parçalanmış ego yapısına ilişkin bilgiler bir dereceye kadar yeterliydi. Bununla birlikte şu hususu daha o zamandan varsaymak mümkündü.

Karakter oluşumu dinamiğine ilişkin bir kuram geliştirmek, bastırılmış şeylerin ortaya çıkarılmasına karşı “kişiliğin” gösterdiği dirençlerin içeriğiyle biçimi arasında katı bir ayrım yapmak ve karakter tiplerinin oluşum yönünden farklılıklarını sağlam temellere dayalı olarak incelemek, o tarihte dürtüsel karakter nevrozlarıyla karşılaştırdığım ketlenmiş dürtüye bağlı karakter nevrozlarının teorisi ve tedavisinde de önem taşıyacaktı

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.