İSLAM HUKUK FELSEFESİ (İLMU USULİ'L-FIKH) - ABDULVAHHAB HALLAF - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

İSLAM HUKUK FELSEFESİ (İLMU USULİ’L-FIKH) – ABDULVAHHAB HALLAF

İSLAM HUKUK FELSEFESİ (İLMU USULİ’L-FIKH) – ABDULVAHHAB HALLAF

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 1973
Eklenme: Ocak 17th, 2024
Dil: Türkce
Sayfa: 392
Yazar: Abdulvahhab Hallaf

1.883 Kişi Tarafından Görüldü

Bu makalede Ýslam hukukunun genel özellikleri çeþitli
açýlardan incelenmektedir. Ýslam hukuku, kurucu gücünün
aynı zamanda yaratýcý güç olduðu ve kaynaklarý
bakýmýndan ilahî olan bir hukuktur. Ýslam hukuku, ana
kaynaklarý olan Kur’an ve Sünnet’ten elde edilen temel
ilkeler ýþýðýnda sivil kiþilerin elinde ortaya çýkýp geliþimini
devam ettiren bir hukuktur. Her hukuk sisteminin
arka planında felsefi, ahlaki ve inanca dayanan kökler
bulunur. İslam hukukunun temelini teşkil eden inanç
esasları ve ana kaynaklardaki temel prensipler hukukunun
oluşması ve gelişmesinin temelini oluşturmuştur.
Değişen şartlar ve gelinen yeni durumlar karşısında islam
hukuku, bu ilkeleriyle yeni olaylara hükümler vermeye
devam edecektir.
Anahtar kelimeler: Ýslam Hukuku, Pozitif Hukuk,
Kamu Düzeni

Prof. Abdülvehab Hallaf, Usulü’l – Fıkh’ına Mısır’ın çağdaş yasalarından da örnekler almış, maddelerini zikretmiştir. Ben bunların bizim yürürlükteki yasalarımızda hangi maddelere tekabül ettiklerinin tesbitini, Ankara Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Sayın Yahya Zebunoğlu’ndan rica ettim, kabul emrettiler. Çevirimiz, yapıtın 1954 senenindeki 6. baskısından yapılmıştır. Bu baskının sahife numaralarını tercemeye koyduk ki, aslına bakmak isteyenler kolayca bulabilsinler…
*

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.