HAYATIN İLK ÇEYREĞİ 0-18 YAŞ GELİŞİMİ - AYŞE ESRA İŞMEN GAZİOĞLU - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

HAYATIN İLK ÇEYREĞİ 0-18 YAŞ GELİŞİMİ – AYŞE ESRA İŞMEN GAZİOĞLU

HAYATIN İLK ÇEYREĞİ 0-18 YAŞ GELİŞİMİ – AYŞE ESRA İŞMEN GAZİOĞLU

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2013
Eklenme: Aralık 9th, 2018
Dil: Türkçe
Sayfa: 140
Yazar: AYŞE ESRA İŞMEN GAZİOĞLU

1.726 Kişi Tarafından Görüldü
Konu Başlığı:
Çocuk Eğitimi
Çocuk Gelişimi
4 Sunuş
6 Anne Baba Olmak ve Gelişimde
Temel Kavramlar
20 Hoşgeldin Bebek: 0-2 Yaş
38 Bebeklikten Çocukluğa Doğru: 2–6 Yaş
56 Son Çocukluk Çağı: 6–11 Yaş
74 Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular
92 Gençliğe İlk Adımlar: 12-18 Yaş
110 Davranış Problemleri ve Başa Çıkma
Sahip olduğumuz medeniyet mirası içinde aile kurumu öncü ve belirleyici bir
değere sahiptir. Bu yapının daha yakından ele alınması, çözüm çabalarına yeni
bir ufuk kazandıracaktır. Aile içinde tesis etmeye çalıştığımız karşılıklı hak ve
sorumluluklar açısından, zengin bir kültürel mirasa sahibiz. Evrensel bir kurum
olan aile, yapısal özellikleri, geçirdiği değişim evreleri, karşılaştığı sorunlar bakımından
temel bir çözüm ünitesidir.
Toplumda en küçük ölçekli yaşam ünitesi olarak kabul ettiğimiz ailenin, fonksiyonlarını
icra edememesi ülkeler için ağır sorun tablosunun habercisidir. Sağlıklı
aile yapısı yalnız kendi üyeleri için değil, çevresi ve toplumu için de bir denge
ve güven unsurudur. Bugün yaşadığımız ağır sorun tablosunun altında sorun
çözme kabiliyetini kaybetmekte olan aile gerçeği vardır. Güçlü ve sağlıklı aile
demek, varlığı ile gurur duyduğumuz çocuk nüfusun ve genç nesillerin huzur ve
güven ortamında yetişmesi demektir. Fonksiyonlarını sürdüren aile, çocuğuna,
gencine, kadınına, engellisine, yaşlısına sağlıklı bir ortamı sağlayan ailedir.
“Eğitim ailede başlar.” ilkesinden hareketle hazırlanan Aile Eğitim Programı, bilgi
çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesini arttırmaya dönük
önemli bir adımdır. Koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem
kazanan Aile Eğitim Programı, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu arttırmaya
dönük bir hizmet hamlesi olarak görülmelidir.
Yakın bir döneme kadar gelenekle taşınan bilgi ve deneyimler genç kuşakların
aileye ilişkin bir bakış kazanması için yeterli görülmekteydi. Günümüzde artan
bilgi ve iletişim imkânları eğitim ve öğretimde daha fazla seçenek sunmaktadır.
Aile Eğitim Programı, yetişkinlerin gündelik hayata ilişkin hemen her türlü sorularına
cevap vermektedir. Program, sahip olduğu dinamik yapısı ile kendini
yenileyerek ihtiyaçlara cevap verecektir.
Aile Eğitim Programı, program geliştirme ilkelerine bağlı kalınarak özgün bir
süreçte geliştirilmiştir. Ülkemizde kendine özgü toplumsal ve kültürel şartları
dikkate alınarak hazırlanan Aile Eğitim Programı, bu alandaki kurumsal birikimi
esas almaktadır. Programın hazırlanmasında alanında uzman ve yetkin akademisyenlerin
tecrübelerinden ve birikimlerinden yararlanılmıştır.
Hazırlık çalışmaları sürecinde aile eğitimiyle doğrudan veya dolaylı bir biçimde
ilişkide olan kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin ve sivil
toplum kuruluşlarının tecrübelerinin yanında ailelerin ihtiyaç, beklenti ve talepleri
de aynı şekilde belirleyici olmuştur.
Aile Eğitim Programı’nın geniş toplum kesimlerine ulaşması ve yaşam kalitemizi
arttırması, hazırlık sürecinde olduğu gibi uygulama sürecinde de alanında yetişmiş;
ailenin önemine, değerine inanan eğitimcilerin ve uzmanların gayretiyle
mümkündür.
Programın hazırlık ve uygulama sürecinde rol alan akademisyen, uzman ve eğitimcilerimize
yürekten teşekkür ediyorum.
Fatma ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.