Felsefenin Öyküsü -1 Yunan ve Ortaçağ Felsefesi - Frank Thilly - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Felsefenin Öyküsü -1 Yunan ve Ortaçağ Felsefesi – Frank Thilly

Felsefenin Öyküsü -1 Yunan ve Ortaçağ Felsefesi – Frank Thilly

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2008
Eklenme: Haziran 16th, 2019
Dil: Türkiye
Sayfa: 389
Yazar: Frank Thilly

1.316 Kişi Tarafından Görüldü

Bunun temel nedenlerinden biri onun felsefe tarihi konusuna yaklaşımının, nesnel bur tutum içinde gerçekleşmesidir. O, tarihsel gelişim konusunda dogmatik yorumlamalardan uzak durmuştur.

Thilly, felsefecilere kendilerini anlatmaları için 8 olanak tanımıştır ve onun bir dizge olarak oluşturduğu bilgiler şimdiye dek en az eleştiri alan çalışmalar olmuştur.

Kitabın önemli bir özelliği, düşünürlerin, felsefe akımları içindeki yerlerinin önem oranlarına uygun olarak sunulmasıdır.

Önsöz den Kısa Kısa

Felsefe profesörü Frank Thilly’nin ‘Felsefenin Öyküsü’ kitabı yayınlandığı tarihten itibaren, başvuru kaynağı ve metin olarak azalmayan popülerliğini sürdürmektedir.

Profesör Thilly’nin çalışmaları, çıkış noktası, kapsamı ve izlenen belirli nitelikler açısından geçerliliğini devam ettiriyor. Bunun temel nedenlerinden biri onun felsefe tarihi konusuna yaklaşımının, nesnel ve tarafsız bir tutum içinde gerçekleşmesidir.

Sempati duyduğu tarihsel kuramların sunumunda da tarafsızlığını korumuştur. Profesör Thilly’nin idealizmi, Hegel’in dogmatik idealizminden çok, Kant’ın eleştirel idealizmine yalandır. O, içedönük bir deneyim anlayışını tercih etmektedir.

Onun idealizmi dış dünyayı inkar eden ya da dış dünyayı yalnızca bir görünüme indirgeyen öznel tutumdan uzaktır. Ussallığı ile deneyimin ya da doğanın, ussal bir yapısı olduğu ve buna ilişkin olarak insanoğlunun ussal arılığının bir oluşumu olduğu konusunda diretmektedir.

O, Kartezyen (Descartes ve onun kuramlarına ait) dogmatizmin yaradılışta var olduğu düşünülen, kendi kendinin kanıtı olan doğruların değil, daha çok temel matematiksel doğrulan göz önünde bulunduran ve anlaşılabilir bir dünyanın zorunlu olarak var olduğu düşünülen bilim ve felsefe fikirlerinin altını çizmektedir.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.