Aklın İsyanı (Marksist Felsefe ve Modern Bilim) - Ted Grant - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Aklın İsyanı (Marksist Felsefe ve Modern Bilim) – Ted Grant

Aklın İsyanı (Marksist Felsefe ve Modern Bilim) – Ted Grant

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2018
Eklenme: Ekim 26th, 2020
Dil: Türkiye
Sayfa: 516
Yazar: Ted Grant, Alan Woods,

760 Kişi Tarafından Görüldü

Marksist felsefe ve modern bilime özgürlükçü ve eşit bir akılla kapı aralayan Alan wood un bu eserinin okuyan herkese donanım kazandıracak bir kitap

Hannes Alfvén yirminci yüzyılın seçkin kafalarından biriydi ve bir gün, evrenebakışımızı değiştiren birisi olarak, Einstein’la aynı kefeye konacaktır. Onu tanımak büyük bir ayrıcalıktı.

Alfvén, elektriksel iletken gazları inceleyen modern plazma fiziğinin kurucusuydu.Plazma, dünyada çok ender rastlansa da maddenin evrendeki baskın halidir- yıldızlar, galaksiler ve bunlar arasındaki uzay plazmayla doludur, Plazmanın yaygın bir teknolojik uygulama alanı vardır, en çarpıcı uygulama alanı ise, potansiyel olarak temiz, ucuz ve sınırsız bir enerji kaynağı olan kontrollü termonükleer füzyondaki kullanılışıdır.

Alfvén’in fikirleri ve plazma davranışları hakkındaki araştırmaları, plazma fiziğinin birçok uygulamasında rutin bir şekilde kullanılmaktadır, bu durum onun adını taşıyan birçok kavramda kendisini gösterir.

Alfvén dalgası, Alfvén hızı, Alfvén sınırı, vs.Alfvén’e göre, evrenin geçmişteki evrimi, evrende bugün gerçekleşmekte olan süreçler aracılığıyla açıklanabilir olmalıdır; uzayın derinliklerinde gerçekleşen olaylar, dünyadaki laboratuvarlarda incelediğimiz olgularla açıklanabilir.

 Böyle bir yaklaşım, evrenin hiçlikteki kökeni gibi, zamanın bir başlangıcı gibi ya da Büyük Patlama gibi kavramları devre dışı bırakır. Hiçbir yerde hiçlikten bir şeylerin ortaya çıktığını görmediğimize göre, uzak bir geçmişte bunun gerçekleşmiş olduğunu düşünmek için de bir nedenimiz yoktur.

 Bunun yerine plazma kozmolojisi şunu kabul eder bugün evrimleşmekte olan, değişen bir evren gördüğümüze göre, evren her zaman mevcut idi ve her zaman evrimleşmişti ve önümüzdeki sonsuz zamanda da var olacak ve evrimleşecektir.

Efsaneyle bilim arasındaki fark, bir tarafta “biçare aklın” ilahi esini ile diğer tarafta gerçek dünyayla gözlemsel temas içinde geliştirilen teoriler arasındaki farktır.

Peygamberlere beslenen inanç ile eleştirel düşünce arasındaki fark, Credo quia absurdum (İnanıyorum çünkü saçma – Tertullian) ile De omnibus est dubitandum (Her şey sorgulanmalı – Descartes) arasındaki farktır.

 Görkemli bir kozmik drama yazmaya çalışmak kaçınılmaz olarak efsaneye götürür/ Uzay ve zamanın gittikçe artan büyüklükteki bölgelerinde bilginin cehaletle yer değiştirmesine çalışmak ise bilimdir.

Aklın İsyanı (Marksist Felsefe ve Modern Bilim) Özeti

Aklın İsyanı, 20. yüzyılda bilim alanında yaşanan önemli gelişmeleri ve bilimsel keşifleri ele alarak diyalektik materyalizm teorisini bir ileri aşamaya taşıyan önemli bir yapıt olarak kabul edilir.

Yaşam nasıl ortaya çıktı, matematik gerçeği yansıtır mı, akıl bir makine mi, dinozorlar neden yok oldu?..Bunlar geçtiğimiz yüzyılın olduğu kadar şimdinin de bu yüzyılın da “büyük” soruları…

Yazarlar, Marx ve Engels’in doğaya, topluma ve bilime hükmeden kanunların birliğini savunan diyalektik materyalizmini modern bilimin ışığında ele alıyor.

Kitabın tek teorik katkısı bu değil. Woods ve Grant, bir taraftan Marksist felsefe ile bilimin yeni teorileri arasındaki ilişkiyi ortaya koyup diyalektik materyalizmi doğa bilimleri üzerinden anlatırken, diğer taraftan modern bilimin nerelerde “raydan çıktığını” gösteren bir çerçeve de sunuyor okura.

Kesinsizlik ve İdealizm tartışmalarından “Bencil Gen”e, “Büyük Patlama”dan “Marksizm ve Darvincilik” ilişkisine, “Kuantum mekaniği”nden “Jeolojinin diyalektiği” ne kadar birçok konuyu, bilim dünyasındaki güncel gelişmeler ve Marksist yöntem bağlamında yeniden değerlendiriyorlar.

Aklın İsyanı, sadece, kapitalizmin krizini bilim üzerinden okuyan bir kitap değil; aynı zamanda bilimin krizine de ışık tutan ve bilim tarihi yazınında önemli yeri olan bir kitap.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.