Yalnızız - Peyami Safa - KİTAP TANITIMI

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Yalnızız – Peyami Safa

Yalnızız – Peyami Safa

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: Eylül 2016
Eklenme: Ocak 19th, 2024
Dil: Türkiye
Sayfa: 225
Yazar: Peyami Safa

10.579 Kişi Tarafından Görüldü

Peyami Safa’nın son romanı Yalnızız, engin ruh tahlilleri ve kendi türünde açtığı çığırla onu yalnızca Türk edebiyatının değil, Dünya edebiyatının zirvelerine taşımış şaheseridir.

 

Yazar kendisine has bir roman tekniği kullanarak cemiyet hakkındaki orijinal tasavvurlarını bir ütopya yazarı vasıtasıyla aksettirdiği romanıdır.

 

Geride kalan yarım asırda kendisine en çok atıf yapılan edebî ütopya haline gelen “Simeranya” bu eserde ortaya konmuştur.

 

Bir evin içerisinde yaşayan fakat yaşayışları arasında alaka kurulamayan fertler üzerinden toplumun bölünmüşlüğünün resmi… Ruhunu arayan bir duyarlılığın hikâyesi.

 

Yazar diğer bütün romanlarında olduğu gibi Yalnızız romanında da doğu-batı, madde-mânâ, ruh-beden, idealizm-materyalizm gibi ikilemler üzerinde durularak, aynı evde yaşadıkları hâlde birbirlerinden oldukça farklı mizaç, düşünce ve insan ilişkilerine sahip aile fertleri üzerinden ruhunu arayan bir toplum resmedilir.

 

Bireysel ve toplumsal kimliklerimiz arasında, bilhassa Batılılaşma hareketlerinden sonra ortaya çıkan uyumsuzluğun yarattığı sıkıntılar, kalabalıklar içinde milyonlarca “yalnız”ın peyda olmasına sebep olmuştur.

 

Yalnızız, maddeyle mananın, bedenle ruhun, toplumla bireyin kıyasıya çatıştığı bir zamanda ‘kendisi’ olmak için umutsuzca çırpınan insanların öyküsü. Kalabalıklar arasında yalnız, kendi içinde kavgalı ruhların varolma mücadelesi.

 

Gerçek yaşamdan ütopyaya uzanan bir huzur arayışı. Peyami Safa’nın kaleminden çağımıza tutlan bir ayna, bizim yalnızlığımız…

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.