Sun Tzu nin strateji eseridir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Savaş Sanatı – Sun Tzu

Savaş Sanatı – Sun Tzu

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: Kasım 2014
Eklenme: Temmuz 18th, 2018
Dil: Türkce
Sayfa: 80
Yazar: Sun Tzu

2.260 Kişi Tarafından Görüldü

Sun Zi / Sun Tzu (MÖ 6. yy): Yazarın adı Wade-Giles transkripsiyon sisteminde “Sun Tzu”, Pin-Yin transkripsiyon sisteminde “Sun Zi” olarak yazılmaktadır. Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Komutan ve düşünür olarak ünlenen Sun Zi’nin Savaş Sanatı adlı eseri insanlık tarihinin en eski ve en fazla araştırılan ve tartışılan strateji eseridir. Bütün dünyada sadece askerlik alanında değil, iş idaresi ve kişisel gelişim gibi pek çok alanda da bir strateji klasiği olarak kabul görmüştür.
(Tanıtım Bülteninden)

ok eski çağlarda Çin’de uygulamaya konulan savaş sanatları günümüzdeki ilişkilerde, politika ve iş dünyasında aynı özenle uygulamaya devam ediyor. Hatta kimilerine göre savaş sonrası Japonya’nın yükselişindeki en temel ilke; savaşmadan kazanmak yani en iyisi savaşa daima hazırlıklı olmak.

Savaşmaksızın başkalarının ordularını alt etmek San Tzu’ya göre önemli bir olgudur. Savaşmadan önce düşmanı tanımak yani; düşmanın gücünü, planlarını, yapısını bilmek savaşı savaşmadan önce kazandıran çok önemli bir etkendir. Düşmanı tanımak, devamlı düşmanın yaptığı yenilikleri izlemek ve sonraki hareketini tahmin edebilmek savaşmadan kazanmayı sağlayacak en önemli olgulardan biridir.

Geleceği düşünürken dün yaptığımız hatalardan daima ders almalıyız. Bu görüş doğrultusunda zoru kolayken tasarlayıp, büyüğü küçükken yapmalıdır. En zor işlemin kolayca halledilmesi için planlamayı etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmeliyiz. Savaş sanatına göre; yenilginin temel nedeni hırs ve öfkedir. Sun Tzu’ya göre; duygularından arınmış, sakin, serinkanlı, kayıtsız savaşçı kazanır.

Sun Tzu’ya göre kullandığımız savaş stratejisi gizli, hareketlerin kestirilemez olacağını düşünerek hareket etmek gerekir. Komutan çok zeki ve çok yönlü düşünebilmelidir. Kararların uyumsuzluğu ordudaki en büyük problemdir. Bir orduda kaleyi içten fethetmek isteyenlerde olabilir. Eğer böyle bir problemi önceden kestirip bu problem aşılırsa önemli bir yol kat edilmiş olunur.

Savaş sanatı; yüzlerce kuşak tarafından önde gelen strateji klasiği olarak değerlendirilmiştir; ama en büyük sihri Sun usta ’nın kişilerin başına yerleştirdiği sihirli bir yoldur. Savaş sanatında belirlenen on üç yol vardır; birincisi stratejinin önemidir. Her türlü askeri harekata girişilmeden önce değerlendirilmesi gereken beş nokta vardır. Bunlar; yol hava koşulları; arazi ve askeri liderlik ile disiplin ( yol; Sun Tzu ’ya göre halk ile liderleri aynı hedefe kanalize eder, hava koşulları sivil halkın faaliyetleri ile askeri hareketlere yön verir, arazi şartları, ulaşım sorunları; arazinin yapısı ve bölgenin güvenliği konusunda bilgi verir, Askeri önderlik; savaş sanatına göre askeri liderin zeki, güvenilir, hümanist, cesaret ve kararlı bir yapıda olması gerekir, disiplin askeri önderlerde bulunması gereken güvenilirlik ve kararlılık erdemine bağlıdır. Askerin adil ve tarafsız olduğu kabul edecekleri açık bir ödül ve ceza sisteminin kurulması hayli önemlidir.)

Savaş sanatının ikincisi girişilen savaşın veya başka bir ülkedeki savaşın ülke içerisinde meydana getirdiği sonuçları iyi betimlemek gerekir ve ülke sınırlarından uzakta meydana gelen savaşların bitmesi için uyarılarda bulunulmalıdır.

Kuşatmanın planlanması üzerinedir. Genel hedef; sivil halkın ve askeri birliklerin olabildiğince ülkenin maddi kaynaklarını az tüketerek yoluna çıkan ( hedefi her neyse ) her şeyi bertaraf ederek yoluna ulaşmasıdır. Bu konuda Sun usta en iyinin savaşmadan kazanmak olduğunu vurgular. Bu etaptan sonra Sun usta başarılı askerlerin kazanacaklarından emin oldukları savaşa gireceklerini belirtir ve zaferin beş yolundan bahseder. Bunlar ( iyi bir ordu ) ne zaman savaşıp savaşmayacağını; ne zaman kaç birlik kullanacağını bilirler; askerleri ile subayları aynı kafada olanlar; hazırlıksızın karşısına hazırlıklı çıkanlar hareketleri hükümetleri tarafından kısıtlanmayan cesur komutanlar tarafından kazanılır.

Strateji ve savaşın en önemli konularından biri olan saflaşma üzerinedir. Kazanmak için gizli bilgilerin öneminin farkına vararak ve o bilgilere üst düzey noktada önem göstererek bilgilerin gizliliğini korumalıyız.

Eylem halindeki grubun dinamik yapısıdır. Bu yapının içerisinde seçkin birlikler kuvvetli silahlar bulunmaktadır.

daha önce de belirtilen boşluk, doluluk konusudur. Burada esas düşünce enerjiyle dolu ordu birliklerinin enerji tüketmeden savaşmalarıdır. İyi bir ordu düşmanının ayaklarına gitmektense onların kendilerine gelmesini sağlar.

somut savaş alanı düzenlemeleri ve savaş manevraları üzerinedir.
uyarlamadır. Savaş halinde arazide üstünlük sağlayabilecek mevcut uyarlamaları bilen komutanlar askeri gücü nasıl kullanacaklarını bilirler.

orduların sev kine ilişkindir. Burada savaş sanatının üç yönü önem taşır; fiziksel, toplumsal, psikolojik yönünü irdeler.

arazi üzerinedir. Taktik manevralara imkan veren askerin adaptasyonuna olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.

dokuz zemin başlığını taşıyan arazinin daha ayrıntılı incelenmesinden oluşmaktadır.
yangın çıkarmaya yönelik saldırılardır ve bunun teknik yönlerinin ve stratejilerinin incelenmesidir. casusluk üzerinedir.

Bütün bu yazılanlar üzerine savaş sanatı yolları sadece bir ülkenin katıldığı muharebelerde değil ülkenin faaliyette bulunduğu çeşitli reel alanlarda yararlı olabilir. Sun Tzu’ ya göre savaş sanatında dikkatle üzerinde durulması gereken en önemli nokta “ Savaşmadan kazanmak ” tır. Savaşmadan kazanabilmek için güçlü bir ekonomi ve iyi eğitimli bir toplum en önemli kriterlerdir.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.