Devrimler ve Tepkileri (Devrimler ve Tepkileri : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 1924-1930) - Mahmut Goloğlu - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Devrimler ve Tepkileri (Devrimler ve Tepkileri : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1  1924-1930) – Mahmut Goloğlu

Devrimler ve Tepkileri (Devrimler ve Tepkileri : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 1924-1930) – Mahmut Goloğlu

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2007
Eklenme: Ocak 21st, 2024
Dil: Türkçe
Sayfa: 368
Yazar: Mahmut Goloğlu

1.725 Kişi Tarafından Görüldü

Devrimler ve Tepkileri, genç Cumhuriyet’in peş peşe yapılan devrimlerle en hızlı değişimleri ve dönüşümleri yaşadığı bir döneme,1924-1930 arasına mercek tutuyor.

Cumhuriyet Anayasası’nın kabulü, halifeliğin kaldırılması, üniversite özerkliği ile basın özgürlüğünün kurumsallaşması, şapka ve kıyafet devrimi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, hukuk ve eğitim alanındaki devrimler, laiklik, harf devrimi, del devrimi…

Kronolojik bir kurguyla hazırlanan kitap, sadece devrimleri değil, o döneme damgasını vuran pek çok olayı da anlatıyor: Musul sorunu, Hakkari olayları, Terakkiperver Fırka, Şeyh Sait İsyanı, İzmir Suikastı, Yavuz-Havuz davası, Serbest Fırka, Menemen Olayı…

Goloğlu, Genelkurmay Harp Dairesi’nin de incelemesine sunarak olumlu yanıt aldığı kitabında, bu canlı ve benzersiz dönemi, alışılmadık yalınlıkta ve nesnelikte sunuyor.

Devrimler ve Tepkileri, yakın tarihimizin parça parça hatırladığımız olaylarını yeniden bir bütün olarak görmek; bu döneme ait bilgi edinmek ya da bilgi tazelemek isteyenler için.

bu kitap, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dizisinin birincisidir. Ne var ki, bu kitap, aynı zamanda1918-1923 yıllarını içine alan ilk beş ciltlik Milli Mücadele Tarihi’nin de devamı niteliğindedir ve onun 1924-1930 dönemini kapsamına alan altıncı kitabıdır.

Bu kitabın büyük bir özelliği daha vardır ki, o da incelediği dönemin Atatürk Devrimleri döneminide kapsıyor oluşudur. Ve elli yıldan beri söylenile gelen, fakat sınırları ve nitelikleri açıkça bilinemediği için elli yıl sonra kurumlar ve kurullarla araştırma çabalarına girişilen Atatürk İlkeleri’nin neler olduğunu öğrenmek isteyenler de en önemli ipuçlarını bu kitapta bulacaklardır.

Ve bu kitap, Atatürk İlkeleri’ne tüm içtenliği ile sıkı sıkıya bağlı bir araştırmacının, Cumhuriyet’in ellinci yıl dönümüne, gücü oranında, armağanıdır.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.