Devlet-i Aliyye - Klasik Dönem (1302-1606) (Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1) - Halil İnalcık - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Devlet-i Aliyye – Klasik Dönem (1302-1606) (Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1) – Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye – Klasik Dönem (1302-1606) (Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1) – Halil İnalcık

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: Mart 2010
Eklenme: Ocak 21st, 2024
Dil: Türkçe
Sayfa: 377
Yazar: Halil İnalcık

3.738 Kişi Tarafından Görüldü

Devlet-i Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden Halil İnalcıkın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü. Eserin bu ilk cildi, Osmanlı Devletinin bir beylikten Orta – Doğu ve Balkanları hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişine odaklanıyor.


İnalcık Osmanlı Klasik Dönemini sadece siyasi tarih olarak ele almıyor. Siyasi tarihin toplumsalekonomik alt-yapısını, yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da analizler yapıyor.

Tarihsel sorunları açıklamada geçmişten gelen geleneksel zihniyet ve kurumlar çerçevesinin tespitine girişiyor.

Bu üç ciltte Osmanlı tarihi alanında altmış yılı aşan bir sürede yapmış olduğum araştırmalarımı, belli bir bakış ve kronoloji çerçevesinde toplayıp okuyucularıma sunmayı düşündüm. Esere Devlet-i ’Aliyye adını koyduk, zira Osmanlılar kendi devletlerini Devlet-i’Aliyye-i Osmâniyye diye adlandırmıştır.

Seçmeler için bu üç cildi plânlarken Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Orta-Doğu ve Balkanlar’ı hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişi ve altı yüzyıl dayanışı sürecini açıklamayı tasarladık. Bu süreci anlamak için yalnız politik olayları incelemek yeterli değildir.

Bugün tarihçiden siyasî olaylar altında toplumsal–ekonomik alt-yapı gelişimlerinin incelenmesi istenmektedir. Alt-yapı koşullarına gelince, nüfus hareketleri,göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri,şehirleşme ve her şeyden önce sorunları açıklamada tarihî geçmişten gelen geleneksel zihniyet ve kurumlar çerçevesinin tespiti, tarihçiden beklenen gerçek tarihsel analizdir.

Bu üç ciltte bu konuları, çeşitli zamanlarda çıkmış araştırmalarımı bir araya getirerek,olabildiği kadar genel bir tablo halinde sunmayı denemekteyim.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.