Mantık Bilimi "Büyük Mantık" - Friedrich Hegel - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Mantık Bilimi “Büyük Mantık” – Friedrich Hegel

Mantık Bilimi “Büyük Mantık” – Friedrich Hegel

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2014
Eklenme: Ocak 15th, 2024
Dil: Türkiye
Sayfa: 677
Yazar: Georg Wilhelm Friedrich Hegel

204 Kişi Tarafından Görüldü

Mantık Bilimi Logosun, Usun, ya da daha doğrusu arı Usun, ama belki de bu anlatımlara yükleme alışkanlığında olduğumuz tek-yanlı öznellikten kaçınabilmek için en iyisi ve Hegel’in kendisinin kullandığı anlatımla “nesnel düşüncenin” çözümlemesidir. Logos fiziksel olmadığı gibi tinsel de değildir.

 

Logos hiç kuşkusuz fiziksel-özdeksel değildir; ama tinsel de değildir. Yalnızca meta-fiziksel ya da doğa-ötesi değil, ama ayrıca meta-tinsel ya da tin-ötesidir. Logos vardır. Ama salt Varlık ne fiziksel, ne de tinseldir.

 

Salt ontolojik değil ama fenomenolojik denilen şeydir ve daha yüksek ve daha somut bir belirlenimdir. Logosun, “düşünce öğesindeki arı İdea”nın (A-MB, § 19) Varlığı mantıksaldır.

 

Kavramın o çok merak edilen içeriği onun kurgul doğasından, kendi ile olumsuz ilişkisinden başka birşey değildir. Kavram bağıntısız değil çünkü belirlidir, daha şimdiden olumsuzu ile yüklüdür ve bu onun diyalektiğidir

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.