Türkiye'de Sosyal Demokrasi / Particilik, Hemşehrilik, Alevilik - Harald Schuler - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Türkiye’de Sosyal Demokrasi / Particilik, Hemşehrilik, Alevilik – Harald Schuler

Türkiye’de Sosyal Demokrasi / Particilik, Hemşehrilik, Alevilik – Harald Schuler

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 1999
Eklenme: Ağustos 14th, 2019
Dil: Türkçe
Sayfa: 346
Yazar: Harald Schuler

2.154 Kişi Tarafından Görüldü

Türkiye’de sosyal demokrasinin, ideolojilere, metinlere, söylevlere bakarak tam anlaşılamayacak bir pratik cephesi olduğu bilinir.

Harald Schüler’in ayrıntılı incelemesi, “yaşayan sosyal demokrasi”ye bir ışık tutuyor.

Kitap şu sorular etrafında örülmüş:

Türk sosyal demokrasisinde particilik nasıl işliyor,

üyeler parti faaliyetinden ne anlıyorlar?

Parti büyük şehirlerdeki göçmen grupları, hemşehri şebekeleri açısından nasıl bir işlev görülür;

ne ölçüde bu ilişki ağları tarafından belirlenir?

Alevi topluluklarının Türk sosyal demokrasisine destekleri, seçim sonuçları düzeyinde somut olarak nasıl gösterilebilir?

Yazar, Türkiye’nin yakın döneminde, sosyal demokrasinin yükselişe geçtiği 1990’ların başında SHP’nin İstanbul İl örgütünün üye yapısını mercek altına alıyor…

Giriş den Kısa

Türkiye’de, partilerin ve meclisin oldukça zengin bir geleneği bulun­maktadır.

Bu kuramların temsilcileri, bu geleneğin, ülkenin coğrafi konumundaki rolündeki etkisinden kıvançla söz ederler. 1990 yılın­daki seçmenlerin beşte dördü “sonra doğanlar”dandır ve devrimlerin ve çağdaşlaşmanın temellerinin atıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetimi altındaki tek parti dönemini yaşamamışlardır.

Çok partili sisteme geçişten sonra (1946), partilerin faaliyetleri ordu tarafından üç kez askıya alınmış ve farklı bir çizgiye yönlendirilmişlerdir. Söz konusu üç müdahalenin dışında yakın zamanda HEP-DEP-HADEP ve RP-FP’ye dayatılan isim ve şekil değişikliklerini saymıyoruz. 24 Aralık 1995 tarihinde ilk kez oy kullananlar, 12 Eylül Askeri Müdahalesi’ni hatırlamayacaklardır.

Dolayısıyla gelecek genel seçimlerde,seçmenlerin önemli bir oranı parti kavramından ilk aşamada, bu araştırma kapsamında olan örgütleri anlayacaktır.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.