Seçkinlerin Yükselişi Ve Düşüşü (Kuramsal Bir Sosyoloji Uygulaması) - Vilfredo Pareto - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Seçkinlerin Yükselişi Ve Düşüşü (Kuramsal Bir Sosyoloji Uygulaması) – Vilfredo Pareto

Seçkinlerin Yükselişi Ve Düşüşü (Kuramsal Bir Sosyoloji Uygulaması) – Vilfredo Pareto

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2006
Eklenme: Şubat 23rd, 2019
Dil: Türkiye
Sayfa: 49
Yazar: Vilfredo Pareto

1.995 Kişi Tarafından Görüldü

Machiavelli’den bu yana, siyasetin doğası zayıflarla güçlülerin mücadelesi şeklinde tasvir edilmiştir. Bu sefer bir başka ünlü İtalyan, iktisatçı ve sosyolog Vilfredo Pareto, XX. yüzyılın başındaki bu mücadeleyi anlatıyor.

Pareto’ya göre insanlık tarihi, seçkinlerin durmadan devam eden yer değiştirme tarihidir: Biri yükselirken diğeri alçalır. Kısa aralıklar dışında insanlar her zaman bir seçkin azınlık tarafından yönetilmişlerdir. Pareto, seçkin (elite) kelimesini (İt. Aristrocrazia) en güçlü, en enerjik ve kötülük kadar iyiliğe de yeteneği olan anlamında kullanır. 


“Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü” adlı bu uzun deneme ekonometriden sosyolojiye dev bir adım atar. Bu kitap Pareto’nun siyaset sosyolojisinin önsözü olarak da okunabilir. Pareto, ileride bu düşünceler sayesinde büyük ün sağlamıştır. 

Tüm seçkinler benzer davranış kalıplarını sergilerler. Ve tarih bir çok kez tanıklık etmiştir ki, başta zayıf ve yoksulların yanında yer alan seçkin gruplar, zafere ulaştıklarında artık başa dönme şansını ebediyyen kaybetmişlerdir.


Seçkinlerin iktidara gelinceye kadar kullandıkları yöntemler birbirini anımsatır.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.