Mühürlü Vagon - Hüseyin Hakkı Kahveci - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Mühürlü Vagon – Hüseyin Hakkı Kahveci

Mühürlü Vagon – Hüseyin Hakkı Kahveci

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2018
Eklenme: Ocak 17th, 2024
Dil: Türkiye
Sayfa: 208
Yazar: Hüseyin Hakkı Kahveci

5.198 Kişi Tarafından Görüldü

Rabıta, Atatürk’ün Yasaklanan Kitabı, Atatürk ve Cumhuriyet’e Kuşatma: Yahuda kitaplarından sonra, gizem dolu bir kitaba imza atıyor Hüseyin Hakkı Kahveci. Kitap, “Mermi böyle patladı. Hem bir ülkenin hem de bir âlemin altı üstüne geldi.” cümlesi ile başlıyor. Ortalama bir ki­tap okuruna şaşırtıcı gelecek bir tablo sunuyor Hüseyin Hakkı Kahveci: Lenin, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Suphi, Mir Sultan Galiyev ve En­ver Paşa…Kitaba adını veren “Mühürlü Vagon” Ekim Devrimi’nin önde­ri Lenin’i İsviçre’den Rusya’ya taşıyan trenden geliyor. Kitabın gizeminin başlangıcı “Mühürlü Vagon” ile başlıyor. Asıl gizem ise, yukarıda sunulan liderlerin bir tabloda toplanmasında ve ortak akıbetlerinde başlıyor. Hüse­yin Hakkı Kahveci, bu liderlerin ortak gizemlerinin Türk kimliğine sahip olmasında ve küresel oligarşinin bir plan çerçevesinde suikastlarla Türkçü liderlerin yok edilmesinde yattığını gündeme getiriyor ve yeni bir tartışma­nın fitilini ateşliyor. Farklı ideolojik kimliklere ve politik tercihlere sahip olan bu liderler, nasıl oldu da bir tablonun içine yerleşebildi? Dünyanın ve Türk dünyasının kaderi nerede birleşti ve ayrıştı?

Kitap bu ve benzeri sorular zincirini aydınlatarak okuyucuya yeni bir ufuk sunuyor. Kısaca yeni bir Hüseyin Hakkı Kahveci klasiği ile okur bir kez daha irkiliyor…

Kitap Tanıtım Amaçlıdır.

Nexus Atatürk verboten das Buch, Atatürk und die Republik Siege: Juda nach ihren Büchern, eine Signierstunde Rights Geheimnis Hussein Kamal zu werfen. Das Buch sagt: “Die Kugel explodierte so. Sowohl eine Ethnie als auch ein Reich sind darauf gekommen. ” Der “Sealed Wagon”, der Name des Buches, ist der Führer der Oktoberrevolution, Lenin, von der Schweiz nach Russland. trendy tragen. Der Beginn der Buchvilla beginnt mit dem “Sealed Wagon”. Das eigentliche Geheimnis beginnt mit dem Sammeln und gemeinsamen Schicksal der oben genannten Führer. Hussein Rights Kahveci im Besitz der türkischen Identität des gemeinsamen Geheimnisses dieser Führer und globalen Oligarchie bringt oder dass die Tagesordnung der Zerstörung des türkischen Führers mit der Ermordung eines Plans und zündet die Sicherung einer neuen Debatte. Wie konnten diese Führer, die unterschiedliche ideologische Identitäten und politische Präferenzen haben, sich in einen Tisch einreihen? Wo hat sich das Schicksal der Welt und der türkischen Welt vereinigt und getrennt?

Das Buch bietet dem Leser einen neuen Horizont, indem es die Kette von Fragen wie diese beleuchtet. Kurz gesagt, eine neue Huseyin Kahveci Klassiker, lesen Sie noch einmal, sind irritierend …

Das Buch dient Werbezwecken.

Protestant, Ataturk’s Book, The Atatürk and the Siege of the Republic: After the books of Judah, he is signing a mysterious book Hüseyin Hakkı Kahveci. The book says, “The bullet exploded so. Both an ethnicity and a realm came down on it. ” The “Sealed Wagon,” the name of the book, is the leader of the October Revolution, Lenin, from Switzerland to Russia. carrying trendy. The beginning of the book’s mansion begins with the “Sealed Wagon”. The real mystery starts with the gathering and common fate of the leaders presented above. Hüseyin Kahveci brings to mind the fact that the common mysteries of these leaders have Turkish identity and that the global oligarchy lies in the destruction of Turkist leaders with assassinations in the framework of a plan and fires a new wisdom. How could these leaders, who have different ideological identities and political preferences, settled into a table? Where did the fate of the world and the Turkish world unite and separate?

The book offers a new horizon to the reader by illuminating the chain of questions like this one. In short, a new Huseyin Kahveci classics, read once more, are irritating …

The Book is for Promotion purposes.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.