Kur`an-ı Kerim Meali Diyanet İşleri Başkanlığı - Kolektif - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Kur`an-ı Kerim Meali Diyanet İşleri Başkanlığı – Kolektif

Kur`an-ı Kerim Meali Diyanet İşleri Başkanlığı – Kolektif

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2012
Eklenme: Nisan 7th, 2019
Dil: Türkçe
Sayfa: 705
Yazar: Kolektif

1.959 Kişi Tarafından Görüldü

Kur’an-ı Ke rim’i okumak, anlamaya çalışmak ve onun ışığından yararlan mak, samimi her Müslüman’ın en büyük arzusudur.

Ayrıca, Kur’an’ın davet ve mesajı nın, tüm insanlığa doğru bir şekilde ulaş tırılması, bu işe ehil olan müslümanların görevidir. Diğer taraftan, Kur’an-ı Kerim’in, hiç olmazsa belli bir seviyede anlaşılabilmesi için, ülkemizde, özel likle yirminci yüzyılın ikinci yarısın dan itibaren meâl lere karşı ilgi ve ta lep yoğunlaşmıştır.

Bu ilgi ve talep piyasaya birçok meâlin çık masına se bep olmuştur. Bunların içinde, gerekli özen gösterilerek hazırlananların oranının düşük olduğunu söylemek yanlış olmaz.

  • En Kolay Okunabilen Hat Konuları İşaretlerle Ayrılmıştır. 

Hamd olsun o Allah’aki, Kur’an’ı insanlık dünyasına indirdi.

Salat ve selam olsun O Peygamber’e ki, Kur’an-ı insanlığa tebliğ edip bilirdi.

Allah indirmesiydi, inmezdi;

Resul bildirmeseydi, bilinmezdi.

Rahman, rahmetiyle öğretti Kur’an’ı; onunla iyiye ve güzele kılavuzladı insanı.

Yozlaşmamışsa insan, bozulmamışsa iman, kirletilmemişse irfan, Hakk’a ve doğruya götürmede yeterli olacaktır Kur’an.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.