Kısa Türkiye Tarihi - Sina Akşin - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Kısa Türkiye Tarihi – Sina Akşin

Kısa Türkiye Tarihi – Sina Akşin

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: Nisan 2007
Eklenme: Ocak 21st, 2024
Dil: Türkçe
Sayfa: 352
Yazar: Sina Akşin

4.064 Kişi Tarafından Görüldü

Türkiye Cumhuriyeti`nin tarihi, gelgitlerle ilerleyen çağdaşlaşma serüveninin parçası olmuştur.

Yakın tarihimiz ve İttihat ve Terakki üzerine değerli çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi`nde, 19. yüzyıl başındaki ilk reform çabalarından 2000`li yıllar Türkiye`sine kadar uzanan bu çalkantılı süreci son derece kolay okunan ve akılda kalan bir özet halinde okuyucuya sunuyor.

Tarihini okuyarak bugününü anlamak isteyenler için bir başucu kitabı….

Türklerin ilk tarih sahnesine çıkmaları Hun Hükümdarlığı ile olmuştur. Bu kuruluş için verilen ortaya çıkış ve son buluş tarihleri M.Ö.220 ile M.S. 216’dır.

Bu tarihlerden ortaya çıkan bir şey var. O da Türklerin tarih sahnesine “geç”çıkmış olduklarıdır. Yani Türkler bu bakımdan görece “genç” bir halktır. Şu tarihlere bakarsak bunu daha iyi anlarız:M.Ö. 9000-8000: Tarımın başlaması, hayvanın evcilleştirilmesi;M.Ö. 6250: Anadolu’da Çatalhöyük kenti kuruluyor;M.Ö. 3500: Mısır’da yelken ve tekerleğin icadı;M.Ö. 3000: Mezopotamya’da Sümer yazısının icadı.Hun Hükümdarlığı doğduğunda eski Yunan uygarlığının dönüştüğü İskender İmparatorluğu son bulmuştu,

Roma İmparatorluğu ise Üçüncü yüz yılını yaşıyordu.Hun Hükümdarlığı’nın ortaya çıktığı bölgeye (1. anayurt) bizde “Orta Asya” denirse de aslında burası Çin’in kuzeyindeki bölgedir. Hun halkı göçebe hayvancılık yapıyordu. Yani, yurt denen çadırlarda yaşıyor, hayvanlarını mevsimine göre otun bol olduğu yerlere götürüyorlardı.

Yazın yaylalara ve dağlara gidiliyor, kışın düzlere iniliyordu. Hun boylarının göçebe hayvancılık yapmalarının nedeni, bulundukları bölgede topraklarının tarıma elverişli olmaması, verimsiz oluşuydu.Yani, göçebe hayvancılık bir zorunluluktu.Tarıma elverişli topraklar güneyde, Çin’deydi.Ama göçebelerin oraya geçmesi kolay değildi, zira Çinliler verimli toprakların bittiği yerde Çin Seddi adı verilen 6 kilometrelik bir savunma hattı kurmuşlardı.

Çin Seddi basit bir sur değildi.Belirli aralıklarla burçları olan, üstünde araba yolu bulunan hayli karmaşık bir yapıydı.Uzunluğu konusunda bir fikir vermek için Edirne’den Ardahan’a Türkiye’nin uzunluğunun 1.5 km dolayında olduğunu hatırlatayım. Yani Çin Seddi 4 Türkiye uzunluğundadır.


Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.