Kalp, Nefs ve Ruh - Robert Frager - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Kalp, Nefs ve Ruh –  Robert Frager

Kalp, Nefs ve Ruh – Robert Frager

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2018
Eklenme: Mart 10th, 2021
Dil: Türkiye
Sayfa: 232
Yazar: Robert Frager

1.438 Kişi Tarafından Görüldü

“Aşk, tasavvufun özüdür ve aşkın mekânı kalptir.”

Tasavvufun ele aldığı en önemli kavramlardan olan kalp, nefs ve ruh; günümüz psikoloji ekollerinin en önemlilerinden olan benötesi psikolojinin kurucusu Prof. Dr. Robert Frager’ın kaleminden meraklısıyla buluşuyor.

Kalbin arındırılmasını, nefsin terbiye edilmesini ve ruhun tekâmülünü esas alarak bu üç kavramı çeşitli evliya menkıbeleri, hikâyeler, anekdotlar ve ilahiler eşliğinde, birer gelişim haritası sunarak aktaran bu eser, bölüm sonlarında okuruna sunduğu çeşitli gelişim egzersizleri ile de yirmi birinci yüzyılda manevî açlık içinde bulunan ruhlara seslenmeye çalışıyor.

Birçok mürşid-i kâmilin, dervişin ve mutasavvıfın üzerinde en çok durduğu kavram olan “aşk” kapsamında şekillenen Kalp, Nefs ve Ruh: Tasavvuf Psikolojisinde Gelişim, Denge ve Uyum, aşkın neşet ettiği merci olan kalbin katmanlarını, bu katmanların tasavvuftaki seyr ü sülûk ile aşılan nefsin yedi mertebesinde hangi kısımlara tekabül ettiğinin derûnî boyutlarını detaylı bir şekilde ele alarak, günümüzde eksikliği duyulan manevî rehberliği vurguluyor.

Kitapta tasavvuftan, psikolojiden, kalbi açmadan, nefs terbiyesinden, nefsin ve ruhun mertebelerinden, yedi ruhumuzu dengelemekten, psikoruhsal terapiden, uygulanabilecek egzersizlerden, esmadan vb. faydalanabileceğimiz güzel bilgilerden bahsediyor. Tanıdığımız birçok isim, birçok hikaye, birçok ayet, birçok uygulama, yöntem var.

“İbadetin zâhirî şartlarını öğrenmek oldukça kolaydır; zor olan, kalplerimize dua etmeyi öğretmektir.” (s.64)

“Eğer kalplerimiz açılırsa, dünyadaki her şey bize Allahı anlatacaktır..”

Robert Frager tasavvufu batılı bir psikanalistin kimliğiyle aynı potada eriterek okuruna “farkındalık” vadeden bir kitap sunuyor. Batının “nevroz” diye tanımladığı kavramı -kişinin iç dünyası ile dış dünya arasındaki o kaygı dolu çekişmeyi daha sakin ve çok daha dingin bir yolculuğa yöneltiyor.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.