Başkaldıran Bedenler (Türkiye'de Transgender, Aktivizm ve Altkültürel Pratikler) - Berfu Şeker - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Başkaldıran Bedenler (Türkiye’de Transgender, Aktivizm ve Altkültürel Pratikler) – Berfu Şeker

Başkaldıran Bedenler (Türkiye’de Transgender, Aktivizm ve Altkültürel Pratikler) – Berfu Şeker

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: Kasım 2013
Eklenme: Ağustos 30th, 2019
Dil: Türkçe
Sayfa: 292
Yazar: Berfu Şeker

1.561 Kişi Tarafından Görüldü

Trans kimlik kavramı üzerine akademik çalışmaları ve trans birey­lerin deneyimlerini bir araya getiren bu derlemeyi, Boğaziçi Üni-versitesi’nde 2010 Kasımında düzenlediğimiz “Queer, Türkiye veTrans Kimlik” konferansına istinaden yaptık.

Konferansı düzenle­me amaçlarımızdan belirgin olanlarından biri, Türkiye’de zamanla alanını geliştiren beden ve cinsellikle ilgili, trans kimlik bağlamında yapılan çeşitli çalışmaları trans bireylerin sesiyle bir etkileşim ha­linde bir araya getirmekti.

Bir diğeri ise, queer teori üzerine çalışan,düşünen ve eyleyen kişileri bir araya getirerek, akademiyle akti­vizm arasında varsayılan ayrımı aşan, queer düşünce ve pratiğin birbirine konuşmasını sağlayan bir platform oluşturmaktı.

Tarihin bahsettiğimiz bu noktası, sadece Türkiye’de trans bireylerin beden­lerine ve toplumsal varoluşlarına yöneltilen şiddete karşı trans akti-vistlerin kamusal sözünün ve görünürlüğünün arttığı bir dönem ol­makla kalmıyordu; aynı zamanda LGBT hareketinin içindeki transfobinin de tartışıldığı, dönüştürüldüğü, trans politikalarının daha belirleyici olduğu bir zamana tekabül ediyordu.

Tıbbın trans varo­luşları patolojize etmesinin yanı sıra, trans bireyler arasındaki trans normative de aynı şekilde masaya yatırılıyor, translığın, toplumsal ve tıbbi iktidarlar tarafından ikili cinsiyet sistemine göre düzenlen­meye çalışılması eleştiriliyordu.

Normativitenin her alanda sorgulanır bir hale gelmesinde elbette ki queer teorinin açtığı soru ve tartış­maların çok büyük önemi var.

İşte biz böyle bir ortamda trans kim­lik üzerine çalışan akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve aktivistlerle bir araya gelerek, birbiriyle tartışan, birbiriyle düşünen,birbirini eleştiren bir etkinlik düzenlemeyi hedefledik.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.