Arapça - Türkçe Terimler Sözlüğü - Seyyid Şerif Cürcani - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Arapça – Türkçe Terimler Sözlüğü – Seyyid Şerif Cürcani

Arapça – Türkçe Terimler Sözlüğü – Seyyid Şerif Cürcani

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 1997
Eklenme: Temmuz 21st, 2021
Dil: Türkiye
Sayfa: 288
Yazar: Seyyid Şerif Cürcani

1.035 Kişi Tarafından Görüldü

1 Bu sözlük, yaklaşık olarak 2500 madde başlığı

ihtiva etmektedir. Bu maddelerle ilgili olarak zikredilen

iştikaklar da hesaba katılacak olursa, sözlüğümüz 5000

civarında terim, deyim v.s. içermektedir.

2 Sonuna konan, (Arapça ve yeni harflerle)” iki

çeşit alfebetik fihrist sayesinde bu kitaptan, h e m

Arapça ve Osmanlıca sözlük olarak kolayca

faydalanmak mümkündür.

3 Yine bu kitaptan özlü bir İslami İlimler Ansik­lopedisi olarak da faydalanmak mümkündür.

 

Arapça Türkçe Terimler Sözlüğü, konulu bir sözlük olup, kullanım açısından her bir alan kendi içinde alfabetik olarak sıralanan kelimelerin açıklamalarıyla oluşturulmuştur. Alfabetik dizimde (ال) takısı dikkate alınmış, kelimelerin sıralanışında (ال) takısı hesaba katılarak bilgisayar dizini mantığında kelimeler sıralanmıştır.

 

Elinizdeki çalışma Muhasibi’nin Riaye’sinden Kuşeyri’nin Risale’sine, Gazali’nin İhya’sından İbn Arabi’nin Fütuhat’ına, Mevlana’nın Mesnevi’sinden İmam Rabbani’nin Mektubat’ına ve Gümüşhaneli’nin Cami’il-usul’una kadar temel tasavvuf kaynaklarından alınan metinlerden oluşuyor.

Bu vesile ile sufiler, yüzyıllar ötesinden günümüz insanına sesleniyor.

 

Seyid Şerif Cürcânî  (24 Şubat 1340 – 6 Temmuz 1413), Fars fıkıh, kelâm ve Arap dili bilgini. Seyid Şerif olarak da tanınmış ve bilinmiştir. Timur’un Şiraz’ı ele geçirdiğinde Curcani’yi Semerkand’a göndermiş ve orada Sadeddin Teftâzânî ile bir polemiğinde üstün olması sebebiyle önemli bir değer kazanmıştır.

 

Tacettin Uzun, 1949 yılında Afyon’un Çay ilçesinde dünyaya gelmiştir. Arap dili konusunda uzman olan Tacettin Uzun, yüksek öğrenimini Konya Yüksek İslam Enstitüsünde tamamlamıştır. 2003 yılında profesörlük unvanını almıştır. … Tacettin Uzun, yazdığı kitapların yanı sıra sözlük, deneme ve çeviri yazıları da yazmıştır.

 

Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (Ciltli) pdf indir

Arapça Sarf – Nahiv Terimleri Sözlüğü pdf indir

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.