Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber - İbrahim Canan - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber – İbrahim Canan

Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber – İbrahim Canan

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2000
Eklenme: Ocak 26th, 2021
Dil: Türkiye
Sayfa: 118
Yazar: İbrahim Canan

933 Kişi Tarafından Görüldü

Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) bir aile reisi ve baba olarak baktığımız zaman O’nun nurlu hayatında ideal ailenin canlı örneğini görürüz. Nitekim O, hanımlarına karşı ilgili ve sevecen bir eş, çocuklarına karşı şefkatli bir baba, torunları üzerine titreyen bir dedeydi.

Aile hayatında kader birliği yapan çiftlerin, keder dolu, çekilmez bir ömür sürmemeleri, huzura giden yolda engelleri fırsatlara dönüştürmeleri ve el ele gönül gönül’e vererek birbirlerinin dünya ve ahiret saadetine vesile olabilmeleri için Allah Resûlü’nü günümüzde her yönüyle daha iyi tanıma ve anlamaya ciddi ihtiyaç var.

Allahu zülcelâl Hazretleri Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’de,Resûlullah’ı (aleyhisselam) her hususta bize en iyi örnek olarak tanıtıyor.

Biz pek çok sahada iyi örneğe muhtaç isek de, ailevi hayatta daha çok muhtacız. Çünkü, ferdî hayatımız, cemiyet hayatımız hep ona bağlı. İnsan medeni bir varlıktır. Bu sebeple insan ailenin bir ferdidir, aile de cemiyetin bir bölümüdür. Öyle ise, ferdî ve içtimai pek çok meselemiz doğrudan veya dolaylı olarak aileye bağlıdır. Bugün cemiyetimizi ve hatta bir bütün olarak insanlığı bir kısım ızdırap ve problemler huzursuz etmektedir.

Bizler bundan kurtulmak için bir arayışta isek, hareket noktası olarak aileyi seçebiliriz. Biz Müslümanlar için, “En iyi, en ideal aile nasıl olmalıdır?” gibi çözümü zor bir problem yoktur.

Zira, Resûlullah’ın (aleyhisselam) şahsında teferruatına kadar aydınlatılmış olarak kaynaklarımıza intikal etmiş “İslâmî aile örneği” mevcuttur. Üstelik bu, nazariyatta da kalmamış, safha safha, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından yaşanmış, ashab tarafından görülmüş, yaşanmış ve bize eksiksiz olarak intikal edecek şekilde anlatılmıştır. Bize düşen, bu “örnek İslâmî aile”yi önce öğrenmek, sonra da yaşamaktır.

Şu halde bu çalışmanın gayesi, Resûlullah’a (aleyhissalatu vesselam) bir aile reisi, bir baba olarak bakıp, O’nun fiilen yaşamış olduğu sünnetleri çerçevesinde bu İslâmî aileyi ve onun işleyişini ortaya koymaya çalışmaktır.

Birinci kısımda Hz. Peygamber’e (aleyhissalatu vesselam) aile reisi olarak bakıp ailenin diğer fertleri ve bilhassa zevce-i pâkleri (tertemiz hanımları) ile olan münasebetlerini inceleyeceğiz.

İkinci kısımda ise, Hz. Peygamber’e baba olarak bakıp çocuklarıyla olan münasebetlerini inceleyeceğiz. İncelememizde Hz.Peygamber’in (aleyhissalatu vesselam) hadislerinde geçen, konu ile ilgili düsturlardan ziyade, fiilen yaşamış olduğu sünnetler ve örnekler üzerinde durulacaktır.

 

 

 

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.