Acılı Kuşak - Mehmed Kemal - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Acılı Kuşak – Mehmed Kemal

Acılı Kuşak – Mehmed Kemal

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: Mart 1996
Eklenme: Ocak 21st, 2024
Dil: Türkçe
Sayfa: 351
Yazar: Mehmed Kemal

1.633 Kişi Tarafından Görüldü

Bu kitapta, 1940-1945 arasında acı çeken, anlaşılamayan, düşün ve sanat uğruna hapislerde yatan, yiten, eriyen bir kuşağın çilesi var.

Bu kuşak, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelen yeni ve ileri düşüncelerin temsilcisidir.

Savaşın insanlık dışı, faşizmin sadece Türkiye için değil, dünya için bir baş belası olduğunu söylemiştir…

Bu kitaptaki yazılardan çoğunu 1965-1966 yılla­rında gazete ve dergiler için yazan yazar. Sonradan ara­sından bazılarını Remzi İnanç seçerek küçük bir bro­şürde yayımladı. O zamanlar, o denli bezgindi ki,yeni bir iş tutuyor, yazarlık çizerlikle ilgilenmeye vakti olmadı. Remzi’nin seçtikleri ve bastıkları ile yetindi.

Çıkan kitabı sevenler olduğu, ilgi topla­dığı halde o kadar sevmemişti. Oturdu ço­ğunu yeniden yazdı, bir çoklarını da kitaptan çıkar­dı. Bu yazdıkları yazar için yenidir, daha geniş kapsamlıdır.

Bu kitapta neyi anlatmak istiyor?

Anlatmak is­tedikleri açıktır, bir kuşağa burjuva yöneticilerinin polis oyunlan ile nasıl kıydıklarını anlatmak iste­di. Yazarın gazete ve dergilerde yazmaya başladığı zaman, böyle konuları yazanlar pek yoktu.

Belki o zamanlar, böyle şeyleri yazmak bir cesaret işiydi. Mehmet kemal yazmayı göze aldı, çünkü İsmet Paşa hükümetleri zamanında Bayındırlık Bakanlığı’nda basın danışma­nıydı da. ..Bir tür iktidara yakın bulunuyordu.

Vatan gazetesinde köşe yazarlığı yapmasına, Yön’de haf­talık fıkralar yazmasına,dergilerde görünmesine göz yumuyorlardı. İsmet Paşa iktidarından yana olarak,kendi dışlarında kalan sağa çatmasını hoş karşılıyor­lardı.

Nitekim, 1965’te Demirel tek başına iktidara gel­diği zaman, ülkenin başka işleri yokmuş gibi ilkin Bayındırlık.Bakanlığı’ndan uzaklaştırıldı.

O za­manlar Adalet Partisi’ni tutan sonraları Demirel’le kanlı bıçaklı olan Adalet gazetesinde bir yazar Mehmet kemalin işten uzaklaştırılmasını sağlamıştı.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.