3.Türle Yakın İlişkiler - Steven Spielberg - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

3.Türle Yakın İlişkiler – Steven Spielberg

3.Türle Yakın İlişkiler – Steven Spielberg

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: Eylül 1989
Eklenme: Ocak 21st, 2024
Dil: Türkçe
Sayfa: 223
Yazar: Steven Spielberg

1.323 Kişi Tarafından Görüldü

Üçüncü Türle Yakın ilişkiler (Close Encounters of the Third Kind) adlı bu kitapta anlatılanların tümü yalnızca hayal ürünü olabilir mi?

Bu sorunun cevabı katin olarak «Hayırdır. Eğer elimizdeki sayısız rapor ve bilgilere inanıyorsak tabii…Tanımlanmamış Uçan Cisim Deneyimi (UFO Experience) adlı kitabın onuncu bölümü Clost Encounters of the Third Kind adını taşımaktadır.

Bu bölümde, Tanımlanmamış Uçan Cisimler ve sakinleriyle karşılaşan insanların, gerçek deneyimler olduğunu ileri sürdükleri birçok olayın öyküsü yer alır. Dünyanın dört bucağından gelen haber, mektup ve raporların bir derlemesi de diyebiliriz buna.

Dolayısıyla bu kitapta anlatılan olaylar, kısmen gerçek bilgilere dayanmaktadır. Romanda özellikle «bu dünyaya ait olmayan» görüntüler, bize gönderilen raporlardaki bu tür varlıkların tanımlanmaları temel alınarak çizilmiştir. Tanımlanmamış Uçan Cisimler ve sakinleriyle ilgili on bir bin olayın yer aldığı bir katalogun varlığı, romanın Üçüncü Türle Yakın İlişkiler adındaki «üçüncü» sözcüğünü açıklığa kavuşturmaktadır.

Gerçekten de Tanımlanmamış Uçan Cisimlerle olan ilişkilerde, bu kitabın konusunu oluşturan üçüncü bir tür söz konusudur.Aynı şekilde birinci ve ikinci türler de vardır. Birinci türde insanlar,Tanımlanmamış Uçan Cisimlere yaklaşmış, ama ne İçindekileri görmüş, nede onlarla herhangi bir ilişkide bulunmuşlardır.

İkinci türdeyse Tanımlanmamış Uçan Cisimler varlıklarını belli edecek açık bir işaret bırakmışlardır. Yer yer yanmış topraklar, dertop edilmiş bitkiler, kırılmış ağaç dalları, hatta radyasyon etkileri gibi…Bazen bu belirtiler hayvanlarda da görülebilir.

Örneğin, Tanımlan­mamış Uçan Cisimlerin etkisinde kalan ineklerin olaydan sonraki gün­lerde süt vermedikleri olmuştur. Ya da cansız dünyanın da bu cisimlerden etkilendiği görülmüştür. Hareket halindeki araçların motorları, parlak ışıklar saçan cisim üzerlerinden ya da yakınlarından geçtiği zaman ansızın durmuş, o cisim uzaklaşınca yeniden çalışmaya başlamıştır.

Yakın ilişkilerin ikinci türü özellikle bilimsel açıdan ilginçtir. Çünkü bunlar laboratuvar çalışmaları yapabilmemizi mümkün kılmış, yani etkilenmiş toprakları veya bitki Örneklerini, yanmış yaprakları yada dalları analiz edebilmemizi sağlamıştır.

Tanımlanmamış Uçan Cisim fenomeni gerçekten vardır. Doğal cisim ve olayların yanlış tanımlanmasına dayanan sahte bilgiler, şaka ya da alay olsun diye verilen asılsız haberler bir kez ayıklandı mı, geriye, ciddi bilimsel araştırmaya sağlam ve önemli bir temel oluşturan açıklanmamış bilgi ve raporlar kalmaktadır.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.